TRYGG FÖDSEL  - YOUR PERSONAL BIRTH SUPPORT


Det är få saker i livet som är så stora som händelserna kring en graviditet.
Känslorna och tankarna som rör sig när man drömmer om och kanske planerar för att försöka bli gravida. Intrycken och de välmenande råden från alla i omgivningen när man äntligen lyckats få sin lilla bula. Eller det känslomässiga kaoset som råder när man äntligen är framme vid målet och har sin nyfödda bebis i sin famn. Att bli förälder är en process som börjar i samma stund som tanken och önskan om ett barn föds och därefter fortsätter prägla och utveckla oss som individer genom hela livet oavsett vilken väg eller vilka vändningar det tar.   "Giving birth can be the most empowering experience of a lifetime - an initiation into a new dimension of mind-body awareness"                                                                 


Ina May Gaskin 


Doulan har ordet

Mitt namn är Josefine och jag brukar lite skämtsamt inleda med att säga att jag är samhällsbyggare och det på flera plan! Jag är utbildad ingenjör men fick rätt snabbt upp ögonen för doula-yrket i samband med min första graviditet. Så man kan säga att jag gick från att vara samhällsbyggare med fokus på hårda parametrar till att bli en bidragande samhällsbyggare med fokus på mjuka parametrar istället. Idag är jag tillsammans med mina många kollegor övertygad om att en födande eller anhörig aldrig kan få för mycket stöd i den process som sker kring att ett barn kommer till världen.

3 egna barn rikare finns det mycket jag kan konstatera kring mina egna förlossningshistorier som jag inte visste innan jag begav mig in på föräldraskapets resa med allt vad det innebär och i det vill jag i min yrkesroll vara med och stötta. Att bidra till att bevara det vackra, lugna, enkla och trygga i en så livsomvälvande fas som denna övergång i livet är känns som ett otroligt privilegium för mig som jag vårdar med största omsorg. De gånger när det inte blir riktigt som det är tänkt är min uppgift än större att vårda förtroendet och bringa trygghet till familjen för att på bästa sätt skapa en positiv och fin start för alla. Att få öppna upp mellan människor, skapa trygga rum och låta förmågan och tilltron till att föda få ta det utrymme det behöver är det jag strävar efter i min yrkesroll som nybliven doula och instruktör..

Onlinebaserad verksamhet

Nu under uppstartfasen befinner jag mig utomlands och erbjuder därför enbart rabatterade paket online på distans. Det innebär att initial mejlkontakt sker först och att beroende på behov (samtalsstöd, förlossningsförberedande utbildning, doula online-paket) så sker kommunikationen via lämpligt digitalt verktyg där vi håller kontakten och arbetar mot målet om en stärkt och positiv förlossningsupplevelse.

Som en del i att möta den realitet många lever i med hektiska scheman och ont om tid kommer också vissa tjänster (ex förlossningsförberedande kurser) erbjudas på distans med viss kontinuitet för att kunna skapa en möjlighet för dom som vill och behöver detta alternativ. Eftersom det är platsoberoende är det en möjlighet för föräldrar att även nationellt få tillgång till en kanske annars outnyttjad kunskapsbank inför en födsel.

I övrigt är det långsiktiga målet för Trygg Födsel att skapa en bas och nå ut till blivande föräldrar i Södra Skåne under senare delen av 2020.

Trygg Födsel

... är det lilla företaget som vill finnas där som ett självklart stöd. Kanske från första tanke om att försöka bli föräldrar fram tills det att bebis kommit och kanske ännu längre därtill om man känner att behovet finns. Kanske har du blivit gravid och något hänt på vägen som gör att resan sett eller ser annorlunda ut. Oavsett var i processen eller vilka omständigheterna än är där du befinner dig just nu så finns vi här för dig på din resa. Med såväl fysiologisk som emotionell stöttning vill vi sluta cirkeln och bidra till en god (ny)start i livet.

Vi tror inte bara att själva destinationen på resan är det viktiga utan att vägen dit är minst lika avgörande och har därför som mål att vara med och främja din hälsa. 

Vilket stöd fyller en Doula?

En doula är en stödperson som har erfarenhet av och erbjuder emotionellt, fysiologiskt och kunskapsmässigt stöd. Det kan gälla stöd generellt i något av livets omvälvande faser men oftast är doula-yrket idag starkt sammankopplat med graviditet och själva födsloprocessen där doulan genom sin roll stöttar den födande och ev partner eller stödperson innan, under och efter förlossningen. 

Målet för doulan runt den gravida med anhöriga är att bidra till att skapa en lugn, trygg och positiv förlossningsupplevelse genom att bidra med sin fullständiga närvaro, sina kunskaper och verktyg under hela processen. 

Doulan är inte medicinskt utbildad och har inte något medicinskt ansvar. Medicinsk övervakning och rådgivning står sjukvårdspersonalen för under graviditetens gång. Doulans uppgift är att bidra till att skapa ett tryggt rum inför, under och efter själva förlossningsarbetet. Doulan tar inte någon ev partner eller stödpersons plats under själva förlossningsarbetet utan är lika mycket ett stöd för den anhöriga till den födande som för den födande själv.

Tillsammans arbetar vi mot en fin och trygg upplevelse som ett team.

Tillfällen då doulan kan stötta dig

Kanske finns det en olust eller rädsla inför tanken på att skaffa barn? Måhända bär du på tidigare livserfarenheter som påverkar dig i din graviditet? Bär du kanske på oro och stress inför att föda på nytt efter tidigare erfarenheter? Kanske har du som partner svårt att se din roll och känna trygghet i den inför detta nya skeende i livet? 

Oavsett vilken din situation är relaterat till graviditet och födande så erbjuder vi stöd i form av samtal för såväl den födande som partner eller annan stödperson. 


Har du slukat allt i litteraturväg men söker efter fler sätt att förbereda dig på? Har du kanske behov av fler praktiska verktyg i förveredelserna inför en förlossning? Eller börjar det dra ihop sig alldeles för snabbt och börjar bli tätt inpå så att du behöver en kurs snabbt inför förlossningen? Har du och din partner svårt att greppa vad som ska till och ske och behöver jobba på teamkänslan på bästa sätt inför den stora dagen?

Då kan vi erbjuda förlossningsförberedande kurser både i grupp såväl som för enskilda par online där vi praktiskt går igenom verktyg och övningar som kan underlätta förberedelserna inför och under själva förlossningsarbetet. 

Känner du som födande eller partner att du behöver ytterligare uppbackning när det är dags för bebisen att komma? Behöver du ett tryggt stöd att vila emot när energin tryter eller kanske någon som peppar när det är dags för upploppet? Någon erfaren att dela upplevelsen med och som kan komma med praktiska råd och verktyg under förlossningens gång?

Då kan vi erbjuda våra olika doula-paket där man ses på ett förutsättningslöst första samtal för att (om intresse och tycke finns) ses ytterligare 1-2 gånger inför och tala om vilka förväntningar och funderingar du har beroende på vad vi hinner med innan det är dags för bebis att komma. Väl i förlossningsarbete finns doulan med och stöttar tills det att bebis anlänt till världen varpå ett ytterligare samtal planeras väl till hemkomsten med bebisen. 

EN DEL AV DE TJÄNSTER VI ERBJUDER SOM

Doula och förlossningsstöd
 

Samtalsstöd

Anpassas utifrån dina samtalsbehov. Kan röra allt ifrån rädsla, oro och stress inför ev graviditet och förlossning, tidigare trauma som påverkar dig eller kanske obearbetade negativa känslor från tidigare förlossningsupplevelse. Samtalsstöd kan erbjudas inför, under samt efter graviditet precis som vid missfall eller runt en abort. Omständigheterna kring din situation och du själv avgör vari våra samtal börjar och vad vi pratar om helt enkelt och jag finns här för din skull. 


Olika Doula-paket

Basen i de olika doula-paketen innebär att en initial kontakt upprättas för att se så att personkemi sinsemellan stämmer. Sedan ses man för ytterligare 1-2 samtal inför själva förlossningen samt under själva förlossningen då doulan är närvarande som stöd för den födande och ev partner/stödperson. Utöver detta har man också ett uppföljningssamtal inom loppet av 1 vecka från förlossningen för att samtala om själva upplevelsen och de första dagarna tillsammans med sin bebis. Doulan har i regel jourtid 2 veckor innan och 1 vecka efter beräknat förlossningsdatum ( s ka bf) då doulan är beredd och ska gå att nå dygnet runt. Har man frågor och funderingar eller behöver stöd finns doulan så klart tillgänglig för detta också. Doula-paketen har lite olika upplägg (finns även på distans till reducerat pris!) och går att läsa mer om här. 

Förlossningsförberedande kurser

I de förlossningsförberedande kurserna utgår jag ifrån metoden Föda utan Rädsla där vi tillsammans går igenom de praktiska verktyg samt övningar för hur du tillsammans med partner eller eventuell stödperson kan förbereda inför födseln av din bebis på allra bästa sätt. Allt för att stärka självkänslan och tilliten inför vad som komma skall. Detta ges i grupp men också individuellt om så önskas. 

Övrig support och coachning

Kanske behöver du någon att samtala med efter en oväntad graviditet/missfall/abort. Måhända finns det förväntningar på dig själv som gör att du har svårt att se dig ta steget från barnönskan till verklighet och behöver samtala kring detta. Oavsett vilken historia du bär på och vilket behovet än är så finns support och coachning i form av individanpassade samtal att få.

VAD HÄNDER NU?

Låt oss talas vid