Föda utan Rädsla

Metoden Föda utan Rädsla som utvecklats av doulan och fysioterapeuten Susanna Heli har sin utgångspunkt i kroppens fysiologi och handlar om hur man jobbar med olika verktyg för att maximera födandets potential hos den födande individen. 

Vad menas med detta då? Jo, fysiologiskt har vi människor evolutionärt sett inte förändrats nämnvärt de senaste tio-tusentals åren vilket innebär att kroppen fortfarande instinktivt reagerar fysiologiskt på olika specifika vis i vissa utsatta situationer. Eftersom födandet är en process som är otroligt känslig och bl a starkt beroende av må bra-hormonet oxytocin så innebär detta alltså att varje lite störning eller oro kan resultera i fysiologiska låsningar. Den fysiologiska responsen på en störning eller underliggande oro är alltid en hormonhöjning av adrenalin som i sin tur förtrycker oxytyocinet och således låser kroppen fysiologiskt från framfödandet av bebisen. Metoden har som avsikt att lösa dessa låsningar och bidra till en ökad känsla av trygghet hos den födande medan processen fortskrider. 

Med hjälp av den utarbetade FUR-metoden finns således verktyg som både födande, partner och doula kan använda sig av för att omintetgöra eller minska dessa fysiologiska blockeringar och i längden är med och bidrar till ett smidigare förlossningsförlopp samt en godare förlossningsupplevelse.