FUR-doula och instruktör

Under hösten 2019 utbildade jag mig till doula i metoden Föda utan Rädsla i Susanna Helis regi uppe i Stockholm. 

I och med mitt stora intresse för den födande och ev närstående ville jag också bidra med ytterligare kunskap i form av föreläsningar och annan support och valde således också att gå utbildningen till FUR-instruktör i London under hösten 2019 hos densamma.