OM TRYGG FÖDSEL

Din Doula och Födelsecoach
 

Hej och välkomna hit!

Mitt namn är Josefine och jag är nyutbildad doula och instruktör i metoden Föda utan rädsla (FUR). Mitt eget intresse för födandet och födsloprocessen uppstod som för så många andra i samband med min egen första graviditet. Då fick jag kontakt både med kompetenta doulor och barnmorskor som stärkte mig i min resa inför rollen som nybliven förälder. Där har givetvis funnits situationer som också varit utmanande och som jag genom min utbildning fått större insikter kring. Att föda är livsomvälvande på så många vis och där vill jag finnas med och bidra som en stöttepelare för hela den nya lilla familjen.

Under hösten 2019 valde jag således att gå en ODIS-registrerad doulautbildning hos grundaren Susanna Heli i metoden Föda utan Rädsla. Under dessa praktiska intensivdagar har vi gått igenom mycket både kring de emotionella aspekterna men också fokuserat på vad kroppen kan göra (och kanske inte väljer att göra!) när sinnesstämningen är påverkad under förlossningsförloppet och vad kroppens intrikata system kan göra respektive vägrar att göra när den känner sig hotad. För så är det ju, vi lever i en modern värld med otroligt mycket teknik och tillgänglig information och ändå har vi en kropp som reagerar precis som den gjorde för drygt 30 000 år sedan under födandets gång. Evolutionärt sett har vi nämligen inte förändrats avsevärt när det kommer till den processen. Att vara med och bidra med kunskap och verktyg kring hur man kan maximera förmågan att föda och samtidigt bidra till att den födande och ev närstående får en fin upplevelse ihop är något jag ser som mitt självklara mål som doula.

Utöver detta har jag velat skapa mig en bredare bas att stå på och kanske ytterligare erbjuda stöd till de par som väntar smått och som kanske vill förbereda sig ytterligare och därför har jag också utbildat mig till FUR-instruktör under slutet av 2019 i London. Detta innebär att jag kan hålla förlossningsförberedande kurser med utgångspunkt i metoden Föda utan Rädsla för både större grupper men också privat med enskilda par. 

Eftersom jag är i uppstartsfasen så erbjuds främst rabatterade paket online på distans i nuläget. Det innebär att initial mejlkontakt sker först och att beroende på behov (samtalsstöd, förlossningsförberedande utbildning, doula online-paket) så sker kommunikationen via lämpligt digitalt verktyg där vi håller kontakten och arbetar mot målet om en stärkt och positiv förlossningsupplevelse. Det långsiktiga målet är att skapa en bas och nå ut till blivande föräldrar i Södra Skåne under slutet av 2020.