Onlinebaserad verksamhet

Nu under uppstartfasen befinner jag mig utomlands och erbjuder därför enbart rabatterade paket online på distans. Det innebär att initial mejlkontakt sker först och att beroende på behov (samtalsstöd, förlossningsförberedande utbildning, doula online-paket) så sker kommunikationen via lämpligt digitalt verktyg där vi håller kontakten och arbetar mot målet om en stärkt och positiv förlossningsupplevelse. 

Som en del i att möta den realitet många lever i med hektiska scheman och ont om tid kommer också vissa tjänster (ex förlossningsförberedande kurser) erbjudas på distans med viss kontinuitet för att kunna skapa en möjlighet för dom som vill och behöver detta alternativ. Eftersom det är platsoberoende är det en möjlighet för föräldrar att även nationellt få tillgång till en kanske annars outnyttjad kunskapsbank inför en födsel.

I övrigt är det långsiktiga målet för Trygg Födsel att skapa en bas och nå ut till blivande föräldrar i Södra Skåne.