MINA TJÄNSTER

som Doula och Förlossningsstöd
 

Samtalsstöd

Anpassas utifrån dina samtalsbehov. Kan röra allt ifrån rädsla, oro och stress inför ev graviditet och förlossning, tidigare trauma som påverkar dig eller kanske obearbetade negativa känslor från tidigare förlossningsupplevelse. Samtalsstöd kan erbjudas inför, under samt efter graviditet precis som vid missfall eller runt en abort. Omständigheterna kring din situation och du själv avgör vari våra samtal börjar och vad vi pratar om helt enkelt och jag finns här för din skull. Samtal erbjuds såväl födande som anhöriga.  

 

Förlossningsförberedande kurser

I de förlossningsförberedande kurserna utgår jag ifrån metoden Föda utan Rädsla där vi tillsammans går igenom de praktiska verktyg samt övningar för hur du tillsammans med partner eller eventuell stödperson kan förbereda inför födseln av din bebis på allra bästa sätt. Allt för att stärka självkänslan och tilliten inför vad som komma skall. Detta ges i grupp men också individuellt om så önskas.

 

Doula-paket

Basen i de olika doula-paketen innebär att en initial kontakt upprättas för att se så att personkemi sinsemellan stämmer. Sedan ses man för ytterligare 1-2 samtal inför själva förlossningen samt under själva förlossningen då doulan är närvarande som stöd för den födande och ev partner/stödperson. Utöver detta har man också ett uppföljningssamtal inom loppet av 1 vecka från förlossningen för att samtala om själva upplevelsen och de första dagarna tillsammans med sin bebis. Doulan har i regel jourtid 2 veckor innan och 1 vecka efter beräknat förlossningsdatum (s ka bf) då doulan är beredd och ska gå att nå dygnet runt. Har man frågor och funderingar eller behöver stöd finns doulan så klart tillgänglig för detta också. Doula-paketen har lite olika upplägg (finns även på distans till reducerat pris!) och går att läsa mer om här.


 

Övrig support och coachning

Kanske behöver du någon att samtala med efter en oväntad graviditet/missfall/abort. Måhända finns det förväntningar på dig själv som gör att du har svårt att se dig ta steget från barnönskan till verklighet och behöver samtala kring detta. Oavsett vilken historia du bär på och vilket behovet än är så finns support i form av individanpassade samtal att få.